Els Qui Som

CÀTEDRA INSTITUCIONAL

Càtedra Carmencita
d’estudis del sabor gastronòmic

La “Càtedra Carmencita d’estudis del sabor gastronòmic” forma part de les càtedres institucionals de la Universitat d’Alacant i va iniciar les activitats el novembre de 2017. Compta amb el patrocini de l’empresa Jesús Navarro SA de Novelda, empresa líder en el camp d’espècies, salses i condiments alimentaris (www.carmencita.com). L’objectiu principal de la càtedra és desenvolupar activitats de recerca, divulgació i formació en l’àmbit de la gastronomia, i en particular les relacionades amb l’univers del sabor i la riquesa culinària que caracteritza la cultura alimentària mediterrània.

DIRECCIÓ
ACADÈMICA

La direcció acadèmica de la càtedra està a càrrec de Josep Bernabeu-Mestre, Catedràtic d’Història de la Ciència en la Universitat d’Alacant i Director acadèmic del Centre de Gastronomia del Mediterrani UA-Dénia (GASTERRA).

COORDINACIÓ
DE LA CÀTEDRA

La coordinació és responsabilitat d’Ángeles Ruíz García, periodista i escriptora especialitzada en gastronomia.

www.angelesruizgastronomia.com

COL-LABORADORS DE LA CÀTEDRAa

Àngela Bernabeu-Peiró, periodista, màster en Ràdio i doctora en Estudis Històrics i Socials sobre Ciència, Medicina i Comunicació Científica.

María Eugenia Galiana-Sánchez, infermera, doctora en Salut Pública i professora titular de la Universitat d’Alacant.

Pepa Marín, dietista nutricionista.

Antonio Pérez Vergara, antropòleg i cuiner.

María Tormo Santamaría, dietista nutricionista, màster en Salut Pública i professora ajudant a la Universitat d’Alacant.

Eva María Trescastro López, dietista nutricionista, doctora en Salut Pública i professora ajudant doctor en la Universitat d’Alacant.

Inés Antón Dayas, doctora en Història de l’Art. Col·laboradora júnior en el Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva, Salut Pública i Història de la Ciència.
ESTATUTS UA

Estimular el coneixement

La Càtedra d’Estudis del Sabor Gastronòmic Carmencita, connecta de ple amb els objectius que la Universitat d’Alacant té establits estatutàriament:

01.

Facilitar la difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària.

02.

La formació contínua i l’ensenyament al llarg de tota la vida.

03.

Contribuir a una societat tolerant i igualitària en la qual es respecte el dret d’igualtat entre homes i dones.

04.

Dedicar una atenció especial a l’estudi i el desenvolupament de la cultura, de la ciència i de la tècnica de la societat valenciana, en la realitat històrica, social i econòmica en la qual es troba inserida la Universitat d’Alacant.

05.

Estimular i procurar la millora de tot el sistema educatiu.

06.

Promoure el desenvolupament dels pobles i la pau.