NOTICIAS

L’any de la vacuna

alicantePlaza, 5 de enero de 2021

Artículo de Joan Borja

Comentario de Josep Bernabeu

 

Completament d’acord amb les teus reflexions, però en permetràs que aprofite per a proposar que amb el canvi d’any també enviem a la merda, la improvisació en l’aplicació de mesures per a fer front a la pandèmia, la manca de voluntat per a fer una avaluació independent de tot allò que hem fet bé i hem fet mal, per a donar als experts la veu, per a reforçar el sistema sanitari d’una vegada per totes i fer-ho amb trellat, per a cercar el consens social i polític que precisa un situació com la que estem passant, i un llarg etcètera de qüestions que crec que totes i tots tenim present. Tens tota la raó, és molt important aconseguir que tothom es vacune, però també has estat molt encertat en demanar iniciatives per explicar a la ciutadania la importància de fer-ho i en aquesta qüestió, la veritat, no s’estan donant els passos que crec que caldria. On estan els campanyes informatives, particularment als mitjans públics de comunicació? I, una última reflexió, també arrel de la vacuna. Correm el risc de enlluernar-nos amb ella. De pensar que la vacuna es la solució universal, quan no es així. Tindríem que estar treballant en corregir les causes i els determinants que ens han conduit a aquesta pandèmia, en com superar l’impacte i les conseqüències que ha tingut sobre el nostre sistema de salut (pensem, per exemple, en com recuperar als malalts no COVID, que han vist endarrerides les seues revisions, intervencions, etc.), sistema productiu, educatiu, la industria cultural… En definitiva, en assegurar-nos que en sortir d’aquesta, que ho farem, ningú es quede enrere. A la merda el 2020 i benvingut el 2021 de l’esperança
©Josep Bernabeu-Mestre.

Actividades de la Cátedra Carmencita